advertisement

Feb 10, 2011

Compaq 510 Driver for Windows XP

Download Compaq 510 Driver for Windows XP


IDT High-Definition (HD) Audio Driver
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp43501-44000/sp43569.exe

High-Definition Audio 

ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp42001-42500/sp42126.exe

Chipset 

ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp36501-37000/sp36880.exeVideo Card 
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp42501-43000/sp42999.exe

Synaptics TouchPad Driver 

ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp44501-45000/sp44921.exe

Modem ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp42501-43000/sp42851.exe

Marvell Yukon Gigabit Ethernet 

ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp44501-45000/sp44780.exe

Broadcom Wireless LAN Driver 

ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp43001-43500/sp43397.exe

Intel PRO-Wireless Drivers 

ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp43001-43500/sp43395.exe

Intel Matrix Storage Manager 

ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp45001-45500/sp45106.exe

HP Webcam Software 

ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp44501-45000/sp44863.exe